Лихвите по кредитите - какво трябва да знаем

Усвояването на какъвто и да е кредитен продукт - бърз кредит, кредитна карта, банков потребителски или ипотечен заем и т.н., неизменно е свързано с начисляването на лихва. Лихвеният процент е един от детайлите, на които потребителят трябва да обърне внимание при усвояване на кредит. Какво е лихвата и защо се налага начисляването ѝ, как се изчислява и защо лихвите при бърз кредит са толкова високи - отговорите на тези въпроси даваме в следващите редове.

Лихва по кредит - какво представлява?

Лихвата по кредит е процент, който се начислява върху сумата на ползвания от вас кредит. Тя се плаща на кредитора и в зависимост от срока на погасяване и размера на усвоената сума на кредит, лихвата може да варира в различни размери. Различните компании, специализирани в отдаването на кредити, могат да ви предложат разнообразни условия при усвояване на бърз кредит, включително и по-ниска лихва. Неслучайно много фирми за кредити акцентират именно върху ниския лихвен процент. Без значение дали ще усвоявате кредит онлайн, или ще теглите бързи пари на място в офис, лихвеният процент е един от детайлите, които оказват най-голямо влияние върху формирането цената на вашия кредит.

Защо и как се начислява лихва по кредит?

Извършвайки своята дейност, кредиторът формира и немалко разходи. Освен това, дейността на кредитната компания, освен че се изразява в помощ на клиента, когато е изпаднал в ситуация на финансово затруднениe, работи и с цел печалба. От друга страна, лихвата по кредита се начислява като един вид гаранция за кредитора. В случай че вие спрете да обслужвате кредита си в даден момент, събраната сума от лихвите до този момент покрива известна част от разходите, които е направила компанията, отдавайки ви бързи пари.

Лихвата по кредита се изчислява като договорен процент върху стойността на усвояваната сума на кредит. С оглед разноонбразните условия, които се прилагат при потребителски банков или бърз кредит, лихвеният процент може да е в различни размери и да се начисли на дневна, месечна или годишна основа. Най-често лихвата се начислява месечно, но немалко компании предлагат възможност за усвояване на бърз кредит за няколко дни до седмици и в този случай се прилага начисляването на лихва на дневна основа.

ГПР и лихвата по кредит

Показател за реалния размер на оскъпяване по вашия кредит е Годишният процент на разходите (ГПР). ГПР е процентен израз от всички разходи по кредита, изчислени на годишна база. Разходи по кредита са всички административни такси, комисионни, застраховки и прочие, които се свързват с кредита ви и се дължат от вас. Лихвата по кредита също отива в разходите по усвоявания заем, което ще рече, че и тя участва във формирането на ГПР. Редица потребители бъркат стойността на ГПР с тази на лихвата по кредита, а както стана ясно, това са две различни неща. В случай на просрочване на задължения по заема, кредиторът начислява наказателни такси. Тези такси не се включват в ГПР, което означава, че при необслужване на заема той ще се оскъпи допълнително.

Защо бързите кредити са с по-високи лихви?

Факт е, че отпускането на бърз кредит е бързо и лесно, но на цената на по-високи лихви. Това е така, тъй като заема, който усвоявате, е необезпечен. За разлика от банковите кредити, при които се изискват доказване на доходи и наличието на гарант по кредита, един бърз кредит се отпуска само срещу лична карта. Липсата на тези формалности, предполага че и кредиторът трябва да бъде обезпечен, че ще си върне дадената на кредит сума, затова по-високите лихви са вид гаранция за вашия кредитен партньор.