Ja sóm aquí

Inaugurem aquest nou espai de pensament i discussió sobre la governança de l’Escala per emplenar un buit en l’espai sobiranista, feminista i d’esquerra. Anirem omplint aquesta pàgina amb idees fresques referents al bon govern del poble que posi l’accent en la gent; el governants han de ser coordinadors de la voluntat i propostes populars. No es tracta de acceptar passivament iniciatives de disseny sorgides dels despatxos de professionals d’elit, sinó de impulsar la discussió des de la base de la gent implicada, posant els tècnics al servei de trobar solucions als problemes de la gent. Viure és participar. És obrir espais de comunicació amb la ciutadania i de participació en tota mena de projectes i iniciatives. Participació en l’ elaboració mateixa i proposta de projectes. Cal una política de defensa i promoció de les dones. Generar espais de convivència de joves i grans. Una política al volant de tres eixos:

PASSAT és cultura,

PRESENT: basat en la idea del “bon viure”: És sanitat de qualitat. És vivenda i treball aquí, dignes i no estacionals.

FUTUR (educació, integració i sostenibilitat).

feliç 2019